Archív pre Svet 36: Rebríček hráčov

Miesto Meno Kmeň Bodov Dediny Body na dedinu
1 bokato SRGO? 16.967.424 1.406 12.068
2 brodnan91 SRGO? 11.160.507 920 12.131
3 Pampy-16 SRGO? 10.369.655 854 12.142
4 simino79 SRGO? 10.182.820 844 12.065
5 Mr. Confident SRGO? 9.696.969 810 11.972
6 HeLL-Shiva SRGO? 8.888.888 795 11.181
7 husky300 SRGO? 8.784.301 762 11.528
8 zenaida SRGO? 8.102.266 781 10.374
9 Genlinus SRGO? 6.910.852 569 12.146
10 IMPERIOR SRGO? 6.901.126 654 10.552
11 Maxifusik SRGO? 6.344.388 522 12.154
12 snapon SRGO? 6.153.879 507 12.138
13 roberto44 SRGO? 5.175.518 476 10.873
14 janto SRGO? 5.036.692 462 10.902
15 Henrych V SRGO? 5.023.929 476 10.554
16 F4KeROriGinalSvK SRGO? 5.000.000 413 12.107
17 Karin93 SRGO? 4.900.974 483 10.147
18 gavostar SRGO? 4.894.802 408 11.997
19 Shui SRGO? 4.321.317 398 10.858
20 Mr.Perfect SRGO? 4.221.301 359 11.758
21 Batman.cz --- aysey222 SRGO? 4.200.453 422 9.954
22 Orbit SRGO? 3.922.314 369 10.630
23 gmates6 SRGO? 3.820.443 383 9.975
24 BraveHeart SRGO? 3.698.107 365 10.132
25 Fearles SRGO? 3.382.140 337 10.036
26 Wuzy SRGO? 3.161.272 314 10.068
27 Dodiferdik SRGO? 3.046.970 318 9.582
28 miko258 SRGO? 2.890.806 279 10.361
29 Hugo88 SRGO? 2.877.014 314 9.162
30 palo222333 SRGO? 2.813.633 305 9.225
31 MinoG SRGO? 2.793.095 276 10.120
32 cirhoza18 SRGO? 2.776.004 280 9.914
33 mlynar SRGO? 2.584.317 251 10.296
34 kujko SRGO? 2.292.342 225 10.188
35 William Marshal Org. SRGO? 2.219.755 222 9.999
36 vlk12 SRGO? 2.183.348 231 9.452
37 Mr.Noob.si SRGO? 2.096.861 225 9.319
38 gangster503 SRGO? 2.079.315 191 10.886
39 3Rudy SRGO? 2.007.627 167 12.022
40 IRMINSUL SRGO? 1.893.081 200 9.465
41 DarksDance SRGO? 1.864.169 206 9.049
42 Captain of Pain SRGO? 1.838.229 181 10.156
43 Scroll SRGO? 1.733.522 183 9.473
44 Biertje SRGO? 1.645.205 163 10.093
45 Martines9 SRGO? 1.615.330 182 8.875
46 Niikaaa SRGO? 1.513.938 162 9.345
47 Winco SRGO? 1.379.928 143 9.650
48 tulen1094 SRGO? 1.328.221 158 8.406
49 *VANDAL* SRGO? 1.273.594 125 10.189
50 palino0046 SRGO? 1.268.995 124 10.234
51 Jess-Jaxx SRGO? 1.194.807 117 10.212
52 riso.fe SRGO? 1.064.595 97 10.975
53 Crixsus SRGO? 1.026.494 125 8.212
54 dalilada SRGO? 1.009.556 104 9.707
55 Padrezz SRGO? 883.991 86 10.279
56 Croowley SRGO? 704.731 76 9.273