Pravidlá hry

§1 Jeden účet pre jedného hráča

Každý hráč môže mať iba jeden účet v každom svete. Prihlasovanie sa na účet iných hráčov na svete, kde hráte, nie je za žiadnych okolností povolené (výnimkou je dovolenkový režim) a bude brané ako multiúčet.
Zdieľanie Vášho hesla s iným hráčom na akomkoľvek svete, kde hráte, je zakázané. Účty, ktoré zdieľajú rovnaké internetové pripojenie, nesmú zdieľať rovnaké heslo.

Viac:

 • Poznanie či pýtanie si hesiel iných hráčov na svetoch, kde hráte, nie je povolené.
 • Nemôžete mať prístup na ŽIADNY iný účet na ŽIADNOM svete, na ktorom hráte, aj keby tento patril rodinnému príslušníkovi. Ak sa chcete prihlásiť na účet iného hráča, tento Vám musí nastaviť zástup v dovolenke pomocou príslušnej funkcie v hre.
 • Neoprávnený pokus vniknúť na cudzí účet môže viesť k vylúčeniu z hry.
 • Ak chcete vymeniť alebo darovať svoj účet, postupujte podľa návodu, ktorý nájdete na DK Fóre.

§2 Zdieľanie internetového pripojenia

Počas zdieľania internetového pripojenia a 48 hodín po ňom Vám hra automaticky zabraňuje spoluprácu či koordinovanie príkazov s inými hráčmi, ktorí sa prihlasujú z rovnakého pripojenia ako Vy.

Ak pravidelne (2 a viac dní) zdieľate internetové pripojenie s iným hráčom na rovnakom svete, musíte sa vzájomne zapísať do zdieľania rovnakého internetového pripojenia. Túto funkciu nájdete v hre: Nastavenia → Zdieľanie pripojenia. Ak sa z rovnakého pripojenia prihlasujete iba občas (menej, než 2 dni), zdieľanie nastavovať nemusíte.

Viac:

 • Herné účty na rovnakom pripojení sa nemôžu žiadnym spôsobom vzájomne podporovať či pomáhať si.
 • Využívanie tretieho účtu (napr. kamaráta) na vzájomné pomáhanie si medzi dvomi účtami v rámci rovnakého pripojenia je zakázané.

§3 Zástup v dovolenke

Dovolenkový režim je dočasný spôsob, ako sa starať o účet iného hráča počas jeho neprítomnosti. Túto funkciu nájdete v hre: Nastavenia → Dovolenkový režim.

Ak zastupujete iný účet, tento akoby zdieľal s Vami rovnaké internetové pripojenie, takže platia podobné obmedzenia ako v §2. 48 hodín po ukončení zástupu v dovolenke toto zdieľanie uplynie a vzájomné pôsobenie bude opäť možné.

Dovolenkový režim nastavujte iba tomu hráčovi, ktorému dôverujete. Zástupca účtu sa zaväzuje o účet starať podľa svojich najlepších možností. Ak zástupca dovolenkový účet zneužije, bude potrestaný, avšak spôsobené škody nahradené nebudú.

Viac:

 • Ak zastupujete účet, všetky informácie o ňom (napr. počet jednotiek) sú považované za dôverné a nesmú byť zdieľané s inými hráčmi.
 • Ak sa majiteľ účtu rozhodne skončiť s hrou Divoké Kmene a Vy zastupujete jeho účet, musíte dovolenkový režim okamžite zrušiť (ak chcete, môžete jeho dediny venovať iným hráčom).
 • Účty, ktoré boli zastupované počas 30 dní v rámci posledných 60 dní, majú obmedzené posielanie vojenských príkazov a surovín. Tieto údaje sa môžu líšiť podľa nastavenia daného sveta.
 • Ak je účet zastupovaný dlhšie, než 60 dní, bude tento účet zablokovaný. Tieto údaje sa môžu líšiť podľa nastavenia daného sveta.

§4 Komunikácia

Urážanie iných hráčov alebo používanie jazyka v urážlivom či útočnom kontexte je zakázané.

Zakázané sú všetky profily, hráčske prezývky, názvy dedín, externé odkazy či akékoľvek iné herné prostriedky, ktoré vedenie hry označí ako nelegálne, urážlivé, vulgárne, život ohrozujúce, agresívne, sexuálne, politicky nekorektné, nábožensky fanatické, rasistické, prípadne ktoré vyzývajú k používaniu ilegálnych drog či sú nejakým iným spôsobom nevhodné.

Je zakázané robiť reklamu na iné hry či zárobkovo činné stránky, prípadne vkladať do externých odkazov stránky s nevhodným obsahom.
Lákanie či vydieranie hesiel od iných hráčov je zakázané. Zakázané je aj posielanie nežiaducich správ (tzv. spam) iným hráčom. Správy s nevhodným obsahom môžete nahlásiť pomocou funkcie „Nahlásiť nevhodný obsah“.

Je dovolené označiť hráča ako začiatočníka (noob, lama) a kritizovať jeho spôsob hrania použitím vhodného slovníka. Je tiež dovolené vymáhať od hráčov suroviny pomocou vydierania v rámci hry, napr. že dobyjete ich dediny pri potencionálnych útokoch a podobne.

§5 Spájanie účtov

Hráč môže dovoliť ostatným hráčom, aby sa zmocnili jeho dedín (nazývané ako „darovanie“) bez boja, a to za predpokladu, že všetky ostatné pravidlá boli dodržané. Dediny musia byť prebrané pomocou šľachticov.

Dediny nemôžu byť darované účtom, ktoré s daným hráčom zdieľajú rovnaké internetové pripojenie, alebo ho zdieľali v priebehu posledných 2 mesiacov.

§6 Obchodovanie s účtami

Nie je dovolené predávať, kupovať či ponúkať účty, alebo ich časti, výmenou za Prémiové body či akýkoľvek iný finančný benefit. Nie je tiež dovolené hrať na účtoch pre komerčné účely.

Jedinou výnimkou je herná funkcia, umožňujúca vymieňať suroviny za Prémiové body. Toto sa musí vykonávať v hre cez trhovisko.

Viac:

 • Snažiť sa kúpiť či predať účet alebo jeho časti (napr. dediny či jednotky) je zakázané.
 • Kupovanie Prémiových bodov od iných hráčov, ako aj ich predávanie, je zakázané.
 • Takisto sa nemôžu kupovať ani predávať aktivity v rámci hry, napríklad útočenie.
 • Prémiové body ani peniaze nesmú byť ponúkané ako odmena za akúkoľvek aktivitu v rámci hry, ktorá ovplyvňuje iného hráča alebo môže iniciovať útoky či iné akcie voči ostatným hráčom. Toto zahŕňa napríklad súťaž za Prémiové body o to, kto získa najväčšie skóre v porazenom nepriateľovi.

§7 Boti a skripty

Divoké Kmene môžete hrať iba pomocou bežných prehliadačov či mobilných aplikácií, poskytovaných od firmy InnoGames. Boti, prehliadačové doplnky či iné aplikácie, ktoré automatizujú aktivity v hre, sú zakázané. Zakázané sú všetky greasemonkey či tampermonkey skripty.

Hráči s aktívnym Prémiovým účtom si môžu pridávať povolené java skripty do svojho rýchleho náhľadu. Tieto skripty môžu pomáhať hráčom okrem iného vypĺňať políčka (napr. počas verbovania jednotiek). Je však zakázané, aby vykonávali viac ako jeden príkaz na jedno kliknutie. Výnimkou je premenovávanie príkazov, dedín či oznámení.

Skripty nemôžu posielať namiesto hráča žiadne príkazy a nemôžu ani ovplyvňovať fungovanie Pomocníka na farmenie. Zvláštne povolenie k používaniu skriptov môže udeľovať DK Tím. Skripty tiež nemôžu napodobňovať žiadne funkcie, poskytované Prémiovým účtom.

Ak si nie ste istí, či je skript alebo iná herná pomôcka dovolená, vždy sa môžete spýtať hernej podpory. Aby ste tak nemuseli robiť zakaždým, na DK Fóre môžete nájsť zoznam povolených skriptov pre rýchle náhľady. Ak máte skript, ktorý v zozname nenájdete, musíte sa informovať ohľadom toho, či je povolený, buď na hernej podpore, alebo v danej sekcii DK Fóra.

Viac:

 • Skript nemôže odosielať vojenské príkazy automaticky alebo znižovať počet kliknutí.
 • Skript nemôže automaticky posielať informácie alebo reagovať na udalosť na Vašom účte (napr. v prípade, keď na Vás niekto zaútočí).
 • Skript nemôže usmerniť alebo kliknúť príkazy, ako sú napríklad Zaútočiť, Podporiť či Ok na nádvorí, prípadne počas potvrdzovania nejakého príkazu.
 • Povoliť nové skripty môže DK Tím.

§8 Jazyk

Divoké Kmene sú slovenskou verziou hry „Tribal Wars“. Používanie iného jazyku, než je slovenčina a čeština, je v hre zakázané. To znamená, že všetka komunikácia a všetky uverejnené veci musia byť slovenskom, prípadne českom jazyku.

V kmeňových fórach, súkromných správach či hráčskych profiloch sú povolené aj frázy v iných cudzích jazykoch, avšak je nutné k nim pripísať tiež slovenský preklad. Krátke frázy či názvy v angličtine sú povolené.
Vytváranie kmeňov výhradne pre jednu národnosť či iný cudzí jazyk je prísne zakázané a môže vyústiť k rozpusteniu celého kmeňa.

§9 Ostatné

 • Čokoľvek napíšete, môže byť použité ako dôkaz proti Vám počas protestu proti blokovaniu. Neprijímame ospravedlnenia v štýle, že to bol iba vtip.
 • Je zakázané zverejňovať (v súkromných správach či na fóre) Váš rozhovor (ticket) s hernou podporou.
 • Je zakázané riadiť podporujúci účet. To znamená, že nemôžete hrať ako hráč, ktorý slúži výhradne k tomu, aby posielal suroviny či jednotky iným, silnejším hráčom.
 • Navádzanie ostatných k porušovaniu pravidiel je prísne zakázané.
 • Ak v hre objavíte chybu, musíte ju okamžite nahlásiť na hernú podporu. Využívanie chýb k získaniu výhod môže viesť k vylúčeniu z hry alebo k iným trestom. Čo sa týka chýb v preklade, tie hlásiť nemusíte, záleží to od Vašej dobrej vôle a chuti zlepšiť túto hru.
 • Neaktívne účty sú zmazané približne po 14 dňoch.
 • Zablokované účty sú zmazané vždy po 14 dňoch.
 • Nevraciame Prémium hráčom, ktorí sú zablokovaní za porušenie týchto pravidiel.
 • Vydávanie sa za členov DK Tímu vedie k trvalému zablokovaniu Vášho účtu.
 • Navádzanie hráčov k použitiu možnosti „Začať znova“ je zakázané, aj keby ste im sľubovali po reštarte suroviny či vojenskú pomoc.
 • Vedomé získavanie výhod z toho, že iný hráč porušuje pravidlá hry, môže takisto viesť k potrestaniu. Ak si myslíte, ste zvýhodnení vďaka porušovaniu pravidiel, musíte to nahlásiť na Hernú podporu.